Hvem er de nye studentene? Bakgrunn og studievalg

NIFU arbeidsnotat 2006:3. Det har vært en formidabel vekst i rekrutteringen til høyere utdanning i Norge siden 80-tallet, og formålet med denne rapporten har vært å kartlegge hvilke trender vi ser når det gjelder rekrutteringen til høyere utdanning i perioden etter 1990. Har det vært en økning i studietilbøyeligheten i alle befolkningsgrupper, eller er det enkelte grupper som har hatt særlig stor økning? Har sosial bakgrunn like stor betydning for rekrutteringen som tidligere? Hva slags utdanning velger de nye studentene, med hensyn til utdanningsnivå, fagfelt, type lærested og lærestedets beliggenhet?

Vårt siktemål med denne rapporten er å presentere et oversiktsbilde, der mange ulike kjennetegn ved studentene ses samlet, siden en slik oversikt ikke er laget tidligere. Vi konsentrerer oss om de nye, førstegangsregistrerte studentene, og det er tall for denne gruppen studenter i perioden 1991–2003 som presenteres. Studieåret 2003–2004, som er det siste året som det var mulig for oss å få data om, er også det første året etter innføringen av kvalitetsreformen i høyere utdanning.

detaljer

Tittel Hvem er de nye studentene? Bakgrunn og studievalg
KategoriRAPPORT
ForfatterTerje Næss
ForfatterLiv Anne Støren
publikasjonsår2006
issn1504-0887