Gjennomgang av NIFU-forskning på området «Studierekruttering og gjennomføring av høyere utdanning» i perioden 1991-2004

NIFU arbeidsnotat 2005:07. Formålet med dette arbeidsnotatet er å presentere kunnskapsstatus på området ‘Rekruttering og gjennomstrømning i høyere utdanning’. Det er foretatt en mer eller mindre fullstendig gjennomgang av NIFU STEPs forskning på dette området for perioden 1991-2004, men det trekkes også linjer helt tilbake til slutten av 1980-tallet. Hensikten med å gå så vidt langt tilbake er å få dekket alle de ulike temaområdene, fordi vinklingen av forskningsinnsatsen har variert en del over tid. Det presenteres også noen perspektiver på den framtidige forskningen på området.

detaljer

Tittel Gjennomgang av NIFU-forskning på området "Studierekruttering og gjennomføring av høyere utdanning" i perioden 1991-2004
KategoriArbeidsnotat
ForfatterSynnøve Skjersli Brandt
ForfatterPer Olaf Aamodt
ForfatterLiv Anne Støren
publikasjonsår2005
issn1504-0887