Frafall fra universitetet: En undersøkelse av frafall og fullføring blant førstegangsregistrerte studenter ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) høsten 1999

NIFU arbeidsnotat 2005:13. Denne rapporten presenterer resultater fra en undersøkelse av frafallet fra universitetene. Undersøkelsen omfatter studenter som begynte studiene ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) høsten 1999. Bakgrunnen er at universitetene har konstatert at en svært høy andel av studentene blir borte før de fullfører en grad. Sett i forhold til målene i Kvalitetsreformen om å bedre gjennomstrømningen i høyere utdanning, er dette et problem, og et problem lærestedene har ansvar for å ta tak i. Dette prosjektet er initiert for å framskaffe data som kan danne grunnlag for å utvikle tiltak som kan redusere frafallet.

detaljer

Tittel Frafall fra universitetet: En undersøkelse av frafall og fullføring blant førstegangsregistrerte studenter ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) høsten 1999
KategoriArbeidsnotat
ForfatterElisabeth Hovdhaugen
ForfatterPer Olaf Aamodt
publikasjonsår2005
issn1504-0887