Fra realfagspoeng til realfagsstudier? Om ordningen med poeng for fordypning i realfag i videregående opplæring

NIFU arbeidsnotat 2005:14. Ordningen med å gi søkere til høyere utdanning poeng for å ha gjennomført valgfrie realfag i videregående opplæring ble innført som en prøveordning i 1998. I dette notatet rapporteres det om søkere til høyere utdanning i perioden 2000-2004 med vekt på omfanget av realfagspoeng og hvilke realfag søkerne hadde fra videregående opplæring, hvilke studier i høyere utdanning de hadde som førsteprioritet og hvor de etter hvert var blitt studenter, med særlig oppmerksomhet om rekrutteringen til matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fag.

detaljer

Tittel Fra realfagspoeng til realfagsstudier? Om ordningen med poeng for fordypning i realfag i videregående opplæring
Kategori KOMPENDIUM
ForfatterBerit Lødding
publikasjonsår2005
issn1504-0887