Kompetanseutvikling og kunnskapsorganisering: En evaluering av lederutviklingsprogrammet ved Umeå Universitet

NIFU STEP Arbeidsnotat 2005:15. Umeå Universitet har i mange år arbeidet med lederutvikling, der ulike tiltak på dette feltet har vært gjennomført siden begynnelsen på 1990-tallet. Universitetet har en bevisst holdning til å samle erfaringer fra virksomheten som bedrives, og har derfor bedt NIFU STEP om å gjennomføre en evaluering av lederutviklingsprogrammet som ble igangsatt i januar 2002.

detaljer

Tittel Kompetanseutvikling og kunnskapsorganisering: En evaluering av lederutviklingsprogrammet ved Umeå Universitet
KategoriArbeidsnotat
ForfatterBjørn Stensaker
ForfatterPetter Aasen
publikasjonsår2005
issn1504-0887