Noen erfaringer og utfordringer med fusjoner i høyere utdanning: Et diskusjonsnotat utarbeidet i forbindelse med sammenslåingen av Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik

NIFU arbeidsnotat 2005:24. Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik har innledet en sammenslåingsprosess der en rekke utfordringer som administrasjon, faglig samarbeid og organisering, samt styring og ledelse, må diskuteres og beslutninger fattes. Dette notatet er ment å være et innspill til denne prosessen der erfaringene andre utdanningsinstitusjoner har når det gjelder sammenslåinger er oppsummert.

detaljer

Tittel Noen erfaringer og utfordringer med fusjoner i høyere utdanning: Et diskusjonsnotat utarbeidet i forbindelse med sammenslåingen av Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik
KategoriArbeidsnotat
ForfatterBjørn Stensaker
ForfatterIngvild Marheim Larsen
ForfatterSvein Kyvik
publikasjonsår2005
issn1504-0887