Strukturelle betingelser for forskningen innenfor nordisk språk og litteratur

NIFU arbeidsnotat 2005:29. Nordisk språk og litteratur har hatt en realnedgang i FoU-utgiftene på 90-tallet, med en svak oppgang i 2001, og deretter en nedgang fra 2001 til 2003. Humaniora hadde en høy andel grunnbudsjettfinansiering sammenlignet med de øvrige fagområdene både i 2001 og 2003. Nordisk språk og litteratur hadde en stabil grunnbudsjettandel i 2001 og 2003, andelen var litt under gjennomsnittet for humaniora i 2001 og litt over gjennomsnittet i 2003. Midler over grunnbudsjettet var den viktigste finansieringskilden av FoU innenfor nordisk språk og litteratur både i 2001 og 2003.

detaljer

Tittel Strukturelle betingelser for forskningen innenfor nordisk språk og litteratur
KategoriArbeidsnotat
ForfatterJorunn Spord Borgen
ForfatterHebe Gunnes
ForfatterAgnete Vabø
publikasjonsår2005
issn1504-0887