Fremtidig tilgang på høyt utdannet arbeidskraft i offentlig sektor: En konsekvensanalyse for perioden 2002-2020

NIFU arbeidsnotat 2005:30. På tross av den sterke veksten i tilstrømningen til høyere utdanning fra slutten av 80-tallet, har det likevel de senere årene vært visse tegn til at enkelte områder i offentlig sektor har fått et rekrutteringsproblem når det gjelder visse grupper høyt utdannet arbeidskraft. En økende etterspørsel etter høyt utdannet arbeidskraft i privat sektor synes å være en del av forklaringen til dette.

detaljer

Tittel Fremtidig tilgang på høyt utdannet arbeidskraft i offentlig sektor: En konsekvensanalyse for perioden 2002-2020
Kategori KOMPENDIUM
ForfatterTerje Næss
publikasjonsår2005
issn1504-0887