FoU-ressurser innenfor humaniora: Utdrag fra FoU-statistikken med hovedvekt på 2003

NIFU arbeidsnotat 2005:32. Dette arbeidsnotatet er utarbeidet på oppdrag fra Norges forskningsråd og gir en oversikt over ressurssituasjonen innenfor humanistisk forskning i 2003. Notatet, som er en oppfølging av NIFU skriftserie nr. 7/2003, belyser FoU-innsatsen innenfor humaniora, ved hjelp av FoU-utgifter, forskerpersonale og antall avlagte doktorgrader. Tallmaterialet er i hovedsak hentet fra den nasjonale FoU-statistikken.

detaljer

Tittel FoU-ressurser innenfor humaniora: Utdrag fra FoU-statistikken med hovedvekt på 2003
KategoriArbeidsnotat
ForfatterKristoffer Rørstad
ForfatterSusanne Lehmann Sundnes
publikasjonsår2005
issn1504-0887