Ungdom med innvandrerbakgrunn i norsk utdanning: Et dokumentasjonsnotat

NIFU arbeidsnotat 2005:34. Dette notatet viser at bildet av minoritetsungdom i norsk utdanning er mangfoldig. Notatet omhandler deltaking i videregående opplæring, karakterer, fullføring av videregående opplæring og overgang til høyere utdanning, og har som hovedformål å gi bakgrunnsdokumentasjon til analyser som er presentert i artikkelen ‘Ungdom med innvandrerbakgrunn i norsk utdanning – ser vi en fremtidig suksesshistorie?’ i SSB publikasjonen ‘Utdanning 2005 – deltakelse og kompetanse’.

detaljer

Tittel Ungdom med innvandrerbakgrunn i norsk utdanning: Et dokumentasjonsnotat
Kategori KOMPENDIUM
ForfatterLiv Anne Støren
publikasjonsår2005
issn1504-0887