Statsbudsjettet 2006: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2006

NIFU arbeidsnotat 2006:37. Moderat vekst for forskning, nedgang for høyere utdanning. God vekst i bevilgningene til internasjonalt forskningssamarbeid. Oppdaterte beregninger gjør at BNP-målet framstår som mer urealistisk og misvisende enn noen gang.

detaljer

Tittel Statsbudsjettet 2006: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2006
Kategori KOMPENDIUM
ForfatterEgil Kallerud
publikasjonsår2005
issn1504-0887