Vitenskapelig publisering ved Universitetet i Bergen: En analyse av internasjonal tidsskriftspublisering og siteringshyppighet for perioden 2000-2004

NIFU arbeidsnotat 2006:06.  Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen gjennomførte i 2002/2003 en undersøkelse av den vitenskapelige publiseringen ved fakultetet for perioden 1995-2000. Arbeidet var et ledd i fakultetets strategiplan og munnet ut i en rapport (Taxt & Aksnes, 2003). Den foreliggende rapporten representerer en oppdatering av denne studien for perioden 2000-2004, men denne gangen er også Det medisinske fakultetet inkludert. I tillegg inngår de mest etablerte Unifob-avdelingene samt en kort oversikt over de øvrige fakultetene ved universitetet.

detaljer

Tittel Vitenskapelig publisering ved Universitetet i Bergen: En analyse av internasjonal tidsskriftspublisering og siteringshyppighet for perioden 2000-2004
Kategori KOMPENDIUM
ForfatterDag W. Aksnes
publikasjonsår2006
issn1504-0887