Teknologer i norsk næringsliv: 1995-2001. En første drøfting

NIFU arbeidsnotat 2006:08. Målet med denne rapporten er å gi en kort beskrivelse av fordeling av avansert teknisknaturvitenskapelig kompetanse i det norske næringslivet.  Det er engenerell oppfatning at lang utdanning bidrar til raskere oppbygging av ferdigheter og til bedre læring på jobben, med høyere produktivitet og økt nyskaping i arbeidslivet som konsekvens. Høyt utdannet arbeidskraft med teknisk kompetanse er derfor en viktig ressurs. Nyutdannede er dessuten hovedkanal for kunnskaps- og kompetanseoverføring fra universitetene og høgskolene til næringslivet.  Derfor er det betimelig med en detaljert kartlegging av sysselsatte med høyere teknisknaturvitenskapelig utdanning.

detaljer

Tittel Teknologer i norsk næringsliv: 1995-2001. En første drøfting
KategoriArbeidsnotat
ForfatterAris Kaloudis
ForfatterTore Vang Sandven
publikasjonsår2006
issn1504-0887