Betydningen av organisering for faglig utvikling av Høgskolen i Østfold

NIFU arbeidsnotat 2006:1. Høgskolen i Østfold har igangsatt et arbeid for å vurdere hvordan skolens realfag kan organiseres og lokaliseres. Bakgrunnen for dette arbeidet er både den nasjonale politiske satsingen på realfag i alle ledd i opplæring og utdanning (”Realfag naturligvis”), en ambisjon om å realisere det potensial som Høgskolen i Østfold har på realfagsfeltet, samt å initiere en debatt om hvordan faglig organisering på et mer generelt grunnlag kan bidra til å utvikle høgskolen videre på utdannings-, forsknings- og innovasjonsfeltet.
Som et ledd i denne prosessen har høgskolen bedt NIFU STEP utarbeide et notat som mer generelt beskriver hvordan organisering kan brukes for å generere faglig utvikling, men også de problemer og utfordringer som dette kan medføre.

detaljer

Tittel Betydningen av organisering for faglig utvikling av Høgskolen i Østfold
KategoriArbeidsnotat
ForfatterMagnus Gulbrandsen
ForfatterElisabeth Hovdhaugen
ForfatterBjørn Stensaker
publikasjonsår2006
issn1504-0887