Prosjekt Innlandsuniversitetet: Faglig midtveisevaluering

NIFU Arbeidsnotat 2006:12. Denne midtveisevalueringen skal danne utgangspunkt for videre faglige prioriteringer i Prosjekt Innlandsuniversitetet og dette arbeidsnotatet oppsummerer NIFU STEPs vurderinger. Evalueringen bygger på en gjennomgang av studieplaner og statusrapporter, data for studentrekruttering til høgskolene og kandidatrekruttering til arbeidsmarkedet samt innovasjonsdata. Anders Ekeland har bidratt med å tilrettelegge datafilene for studier av kandidatrekruttering til arbeidsmarkedet.

detaljer

Tittel Prosjekt Innlandsuniversitetet: Faglig midtveisevaluering
KategoriArbeidsnotat
ForfatterMorten Fraas
ForfatterPer Hetland
ForfatterTerje Næss
ForfatterBjørn Stensaker
publikasjonsår2006
issn1504-0887