Patentering fra norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter

NIFU arbeidsnotat 2006:14. Dette er sluttrapporten fra et prosjekt som i utgangspunktet ble finansiert av KUNIprogrammet i Norges forskningsråd. Etter at finansieringen til KUNI ble redusert, ble også vårt prosjekt om patentering fra norske offentlige forskningsmiljøer beskåret. Heldigvis trådte FORNY-programmet inn med ekstra midler slik at vi ble i stand til å fullføre prosjektet i tråd med den opprinnelige prosjektplanen. I rapporten har vi valgt å plassere et relativt omfattende sammendrag og anbefalinger aller først. Spesielt interesserte lesere vil finne mer detaljerte empiriske resultater i de påfølgende kapitlene.

detaljer

Tittel Patentering fra norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter
KategoriArbeidsnotat
ForfatterAntje Klitkou
ForfatterMagnus Gulbrandsen
ForfatterEric James Iversen
publikasjonsår2006
issn1504-0887