Tidsskr Nor Lægefor – og 21 andre stavemåter

I årets statsbudsjett er det foreslått at 15 % av neste års bevilgninger til universitetene skal knyttes til dokumenterte resultater av forskning. Tanken er å bygge på statistikk fra eksisterende databaser der de ansatte selv registrerer hva de har publisert. Vi skal her se et eksempel på hvordan forfattere registrerer sine artikler i databasen Forskdok ved Universitetet i Oslo. Liknende databaser finnes ved de andre universitetene, og man er i ferd med å knytte universitetssykehusene til dem.

detaljer

Tittel Tidsskr Nor Lægefor - og 21 andre stavemåter
Kategori ARTIKKEL
ForfatterGunnar Sivertsen
publikasjonsår2001
issn0029-2001