Om Jeppe paa Biergets tidlige resepsjonshistorie

Vitenskapelig artikkel i «Holberg i Norden. Om Ludvig Holbergs författarskap och dess kulturhistoriska betydelse». Red.Gunilla Dahlberg, Peter Christensen Teilmann og Frode Thorsen

Ingen publikasjon tilgjengelig. Ta kontakt med NIFU.

detaljer

Tittel Om Jeppe paa Biergets tidlige resepsjonshistorie
Kategori KAPITTEL
ForfatterGunnar Sivertsen
publikasjonsår2004