Regionale forskningsmidler i Helse Sør-Øst RHF: Evaluering av ressursbruk og habilitet i tildelingsprosessen

NIFU-rapport 2013:22. I denne rapporten gjennomgås søknads- og vurderingsprosessen som benyttes ved tildeling av forskningsmidler i Helse Sør-Øst RHF. Evalueringen er utført på oppdrag fra Helse SørØst RHF og har vekt på habilitetshåndtering og ressursbruk i tildeling av forskningsmidler.

detaljer

Tittel Regionale forskningsmidler i Helse Sør-Øst RHF: Evaluering av ressursbruk og habilitet i tildelingsprosessen
KategoriRAPPORT
ForfatterLiv Langfeldt
ForfatterSvein Erik Moen
publikasjonsår2013
isbn978-82-7218-922-7
issn1892-2597