Akademisk frihet: en oversikt over spørsmål drøftet i internasjonal litteratur

NIFU arbeidsnotat 2006:18. Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag av Kunnskapsdepartementet som et underlag fra arbeidet i komiteen som departementet oppnevnte i oktober 2005 for å få ”utredet problemstillinger knyttet til behovet og mulighetene for en lovfesting av den akademiske friheten for den enkelte vitenskapelig ansatte”.

detaljer

Tittel Akademisk frihet: en oversikt over spørsmål drøftet i internasjonal litteratur
Kategori KOMPENDIUM
ForfatterEgil Kallerud
publikasjonsår2006
issn1504-0887