Norsk klimaforskning: En undersøkelse av innsats og ressursbruk i 2005

NIFU arbeidsnotat 2006:20. På oppdrag fra Norges forskningsråd har NIFU STEP kartlagt ressursinnsatsen i norsk klimaforskning for 2005. Prosjektet er gjennomført i dialog med oppdragsgiver. Kartleggingen omfatter universitets- og høgskolesektoren, instituttsektoren og næringslivet. Undersøkelsen skal støtte utvalget som arbeider med nasjonal handlingsplan for klimaforskning. Rapporten presenterer resultatene fra undersøkelsen, med hovedfokus på tallmaterialet av FoU-utgifter og personale.

detaljer

Tittel Norsk klimaforskning: En undersøkelse av innsats og ressursbruk i 2005
KategoriArbeidsnotat
ForfatterTrude Røsdal
ForfatterDag W. Aksnes
publikasjonsår2006
issn1504-0887