Gjennomføring og frafall blant allmennlærerstudenter: Datagrunnlag og hovedtall

NIFU arbeidsnotat 2006:23. På basis av registerstatistikk fra SSB har vi i dette notatet foretatt en analyse av studiegjennomføring og frafall i allmennlærerutdanningen. Materialet gjelder begynnerstudenter og skal benyttes for å dokumentere frafall og gjennomføring før og etter Kvalitetsreformen.

detaljer

Tittel Gjennomføring og frafall blant allmennlærerstudenter: Datagrunnlag og hovedtall
KategoriArbeidsnotat
ForfatterTerje Næss
ForfatterNils Vibe
publikasjonsår2006
issn1504-0887