Kunnskap, utdanning og læring – hva lærte vi? Rapport: Formidling av resultater

Forskningsrådet rapport 2008. Denne rapporten er en sammenfatning av resultatene fra Forskningsrådets program ”Kunnskap, utdanning og læring” (KUL-programmet). Formålet med publikasjonen er å formidle resultater fra programmet til en bredere krets av interessenter til forskningen på feltet, samt til offentligheten generelt.

detaljer

Tittel Kunnskap, utdanning og læring - hva lærte vi? Rapport: Formidling av resultater
Kategori RAPPORT
ForfatterLiv Langfeldt
publikasjonsår2008