En kartlegging av undervisningstilbudet innen immaterielle rettigheter ved norske læresteder

NIFU arbeidsnotat 2006:29. Dette arbeidsnotatet er utarbeidet på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet og gir en oversikt over undervisningstilbudet innenfor immaterielle rettighet ved norske universiteter og høgskoler i 2005. NIFU STEP har i oppdrag fra departementet sammenstilt, analysert og presentert funnene fra en undersøkelse som er foretatt av departementet selv.
Resultatene fra denne undersøkelsen som presenteres i dette notatet er tidligere presentert på Nærings- og handelsdepartementets seminar vedrørende emnet immaterielle rettigheter på Holmen fjordhotell 14. september 2006.

detaljer

Tittel En kartlegging av undervisningstilbudet innen immaterielle rettigheter ved norske læresteder
KategoriArbeidsnotat
ForfatterKristoffer Rørstad
ForfatterEric James Iversen
publikasjonsår2006
issn1504-0887