Norske deltakeres erfaringer med og utbytte av EUs 6. rammeprogram

NIFU arbeidsnotat 2006:31. Dette notatet er utarbeidet på oppdrag fra Norges forskningsråd og er ment som bakgrunnsmateriale i forberedelsene til norsk deltakelse i EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling.

detaljer

Tittel Norske deltakeres erfaringer med og utbytte av EUs 6. rammeprogram
Kategori KOMPENDIUM
ForfatterLiv Langfeldt
publikasjonsår2006
issn1504-0887