Store forskningsfasiliteter – finansieringsordninger og utfordringer for drift, vedlikehold og fornyelse

NIFU arbeidsnotat 2006:34. Initiativet til undersøkelsen som presenteres i denne rapporten ble tatt høsten 2005 av SINTEF og Norges forskningsråd. Forskningsinstituttenes fellesorganisasjon (FIFO) ble senere trukket inn i prosjektet. Alle tre organisasjoner har bidratt til finansieringen.
Rapporten presenterer en undersøkele av driftsbetingelsene for en del større norske forskningsfasiliteter, i hovedsak innenfor det teknisk-naturvitenskapelige fagområdet. Hovedformålene med undersøkelsen har vært å kartlegge situasjonen med hensyn til økonomiske ressurser for drift, vedlikehold og fornyelse av forskningsfasilitetene, og hvordan driftsinntektene står i forhold til behovene. Rapporten drøfter den nåværende finansieringen, og kommer med anbefalinger til endringer i finansieringsmodellen. Rapporten tar også opp andre sider ved driften av forskningsfasilitetene, samt presenterer en sammenligning med en del utenlandske enhe

detaljer

Tittel Store forskningsfasiliteter – finansieringsordninger og utfordringer for drift, vedlikehold og fornyelse
KategoriArbeidsnotat
ForfatterStig Slipersæter
ForfatterKaja Kathrine Wendt
publikasjonsår2006
issn1504-0887