Evaluering av NTNU Technology Transfer

NIFU arbeidsnotat 2006:36. Med dette presenteres resultatene fra en evaluering av NTNU Technology Transfer AS (TTO), som er gjennomført på oppdrag av NTNU. Utgangspunktet for oppdraget, var NTNUs ønske om å få en helhetlig analyse av TTOs rolle innenfor NTNUs strategi for nyskaping, og som kunne brukes i en pågående prosess med videreutvikling av denne strategien. Av denne grunn er det lagt vekt på å diskutere hvilke muligheter det er for å utvikle aktiviteten i TTO, både ved en bedre tilrettelegging av rammebetingelsene for virksomheten, og ved en utvikling av virksomhetens strategi.

detaljer

Tittel Evaluering av NTNU Technology Transfer
KategoriArbeidsnotat
ForfatterOlav R Spilling
ForfatterMagnus Gulbrandsen
ForfatterTor Borgar Hansen
publikasjonsår2006
issn1504-0887