Statsbudsjettet 2007: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2007

NIFu arbeidsnotat 2006:37. Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2007
– Moderat vekst for forskning, nedgang for høyere utdanning – God vekst i bevilgningene til internasjonalt forskningssamarbeid

– Oppdaterte beregninger gjør at BNP-målet framstår som mer urealistisk og misvisende enn noen gang

detaljer

Tittel Statsbudsjettet 2007: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2007
Kategori KOMPENDIUM
ForfatterEgil Kallerud
publikasjonsår2006
issn1504-0887