Hva vet virkemiddelapparatet om industrielle rettigheter (IR) i dag? Gjennomgang av en spørreundersøkelse

NIFU arbeidsnotat 2006:38. Dette arbeidsnotatet er utarbeidet på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet og gir en oversikt over kompetanse om industrielle rettigheter i relevante deler av virkemiddelapparatet.  NIFU STEP har i oppdrag fra departementet sammenstilt, analysert og presentert funnene fra spørreskjemaundersøkelsen.
Nærings- og handelsdepartementet initierte dette arbeidet, mens virkemiddelapparatet representert av Patentstyret og Innovasjon Norge var instrumentelle i å utforme og gjennomføre denne todelte undersøkelsen. Resultatene som presenteres i dette notatet er tidligere presentert på Nærings- og handelsdepartementets seminar vedrørende emnet industrielle rettigheter på Lysebu konferansesenter 12. oktober 2006.

detaljer

Tittel Hva vet virkemiddelapparatet om industrielle rettigheter (IR) i dag? Gjennomgang av en spørreundersøkelse
KategoriArbeidsnotat
ForfatterEric James Iversen
ForfatterKristoffer Rørstad
publikasjonsår2006
issn1504-0887