Universitetenes og forskningsinstituttenes rolle i kommersialisering

NIFU arbeidsnotat 2006:40. Prosjektet ”Kommersialisering av FoU”, som ble avsluttet årsskiftet 2005/2006, var et ledd i oppfølgingen av forrige regjerings Plan for en helhetlig innovasjonspolitikk med overskriften ”Innovasjon 2010”. Kunnskapsdepartementet hadde det overordnete ansvaret for prosjektet, og det ble ledet at professor Sigmund J. Waagø ved NTNU. Dette notatet er en av prosjektets delrapporter som tidligere ikke har vært tilgjengelig annet enn elektronisk. Vi har derfor valgt å publisere den i NIFU STEPs notatserie.

detaljer

Tittel Universitetenes og forskningsinstituttenes rolle i kommersialisering
KategoriArbeidsnotat
ForfatterMagnus Gulbrandsen
ForfatterRannveig Røste
ForfatterTonje Eide Kristiansen
publikasjonsår2006
issn1504-0887