Frafall etter kvalitetsreformen ved Det historisk-filosofiske fakultet, NTNU

NIFU arbeidsnotat 2006:46. Denne rapporten belyser frafall ved Det historisk-filosofiske fakultet, NTNU etter kvalitetsreformen, og er basert på registerdata fra Statistisk sentralbyrå.
Hovedresultater etter analyser på nasjonalt nivå av de samme registerdataene er publisert i den tredje delrapporten fra Evalueringen av Kvalitetsreformen, Studiestabilitet og studiefrafall skrevet av Elisabeth Hovdhaugen og Per Olaf Aamodt.

detaljer

Tittel Frafall etter kvalitetsreformen ved Det historisk-filosofiske fakultet, NTNU
Kategori KOMPENDIUM
ForfatterElisabeth Hovdhaugen
publikasjonsår2006
issn1504-0887