Norden som forsknings- og innovasjonspolitisk foregangsregion – med fokus på Danmark og Norge

NIFU arbeidsnotat 2006:50. Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag av Kunnskapsdepartementet (KD). Den bygger på NIFU STEPs deltakelse i de EU-finansierte prosjektene TrendChart og Erawatch. KD ønsket et notat som med utgangspunkt i disse prosjektene. Notatet omhandler primært den forsknings- og innovasjonspolitiske utviklingen i Danmark, i relieff til utviklingen i Norge og i lys av overordnede/europeiske perspektiver. Rapporten er skrevet av forsker Egil Kallerud.

detaljer

Tittel Norden som forsknings- og innovasjonspolitisk foregangsregion – med fokus på Danmark og Norge
Kategori KOMPENDIUM
ForfatterEgil Kallerud
publikasjonsår2006
issn1504-0887