En evaluering av ”Strategi for fleksibel læring” ved Universitetet i Oslo

NIFU arbeidsnotat 2006:52. Universitetet i Oslo har siden 2003 hatt en egen strategi for fleksibel læring der bruk av ny teknologi for å støtte og forbedre studentenes læringsutbytte har stått sentralt. Strategiperioden utgår i 2007, og Universitetet i Oslo har derfor bedt om en ekstern evaluering av hvordan den nåværende strategien har fungert.

publication details

Tittel En evaluering av ”Strategi for fleksibel læring” ved Universitetet i Oslo
KategoriRAPPORT
Berit Lødding
Inge Ramberg
Bjørn Stensaker
publikasjonsår2006
issn1504-0887