Jakten på kvalitetsindikatorene: Sluttrapport fra prosjektet «Ressursbruk og læringsresultater i grunnopplæringen»

NIFU-rapport 2013:23. Dette er sluttrapporten fra prosjektet «Ressursbruk og læringsresultater i grunnopplæringen». Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og startet opp i begynnelsen av 2010. I løpet av de vel tre årene fra oppstart til begynnelsen av 2013, har prosjektet omfattet en rekke analyser presentert i tilsammen seks delrapporter. Formålet med sluttrapporten er å oppsummere og diskutere hovedfunn fra de ulike delrapportene sett under ett, og i lys av tidligere forskning. Formålet er også å peke på mulige kvalitetsindikatorer for grunnopplæringen, samt hvordan kvalitetsindikatorer kan videreutvikles med utgangspunkt i tilgjengelige datakilder på nasjonalt nivå.

detaljer

Tittel Jakten på kvalitetsindikatorene: Sluttrapport fra prosjektet "Ressursbruk og læringsresultater i grunnopplæringen"
KategoriRAPPORT
ForfatterVibeke Opheim
ForfatterCay Gjerustad
ForfatterJørgen Sjaastad
publikasjonsår2013
isbn978-82-7218-925-8
issn1892-2597