Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer?

Tre fylker har prøvd ut praksisbrev i arbeidslivet som et tiltak mot frafall i videregående opplæring, og med gode resultater. En gruppe 16-åringer med et veldig svakt skolemessig utgangspunkt fikk starte direkte som ansatte i bedrift. De fikk en opplæringskontrakt og undervisning i matte og norsk i skolen en dag i uka. De fleste ungdommene gjennomførte og besto de første to årene av videregående yrkesopplæring, og flertallet oppnådde i etterkant å få en ordinær lærekontrakt i bedrift.1 Artikkelen drøfter, med utgangspunkt i kvalitative, longitudinelle data fra forsøket, hva det var som bidro til det gode resultatet og eventuelle lærdommer man kan trekke av dette.

detaljer

Tittel Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer?
Kategori ARTIKKEL
ForfatterHåkon Høst
publikasjonsår2013
issn1504-8004