Bioteknologisk FoU 2011: Ressursinnsats i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren

NIFU-rapport 2013:18. Rapporten om bioteknologisk FoU for 2011 er utarbeidet etter avtale med Norges forskningsråd og er en oppfølging av tilsvarende kartlegginger for årene 2003, 2005, 2007 og 2009. Kartleggingen tar for seg ressurssituasjonen innenfor bioteknologisk FoU i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren. De FoU-statistiske dataene belyser bioteknologisk FoU-personale og FoU-utgifter, samt resultater, kommersialisering og samarbeid.

detaljer

Tittel Bioteknologisk FoU 2011: Ressursinnsats i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren
KategoriRAPPORT
ForfatterPål Børing
ForfatterKaja Kathrine Wendt
publikasjonsår2013
isbn978-82-7218-929-6
issn1892-2597