Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2012: Hovedresultater og dokumentasjon

NIFU-rapport 2013:19. For sjuende gang har NIFU gjennomført måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid i helseforetakssektoren. Rapporteringen bygger på et opplegg utviklet av de regionale helseforetakene i regi av Helse- og omsorgsdepartementet og det daværende Helse Sør RHF. Etter overtagelsen fra og med 2006-rapporteringen har NIFU videreutviklet målesystemet i samarbeid med sektoren selv. Rapporteringen er dessuten samordnet med den norske FoU-statistikken. Fra 2010 er sider ved målesystemet blitt diskutert i en arbeidsgruppe som senere er omdannet til en permanent ressursgruppe for målesystemet.  Hovedformålet med denne rapporten er å dokumentere gjennomføringen av og hovedresultater fra målingen av helseforetakenes ressursbruk til forskning i 2012. 

detaljer

Tittel Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2012: Hovedresultater og dokumentasjon
Kategori RAPPORT
ForfatterOle Wiig
publikasjonsår2013
isbn978-82-7218-918-0
issn1892-2597