Etablering av kandidatundersøkelse blant PhD-utdannede: Opplegg for overvåkning av PhD-kandidatenes arbeidsmarkedstilpasning og karriereutvikling

NIFU arbeidsnotat 2013:2. Forskerforbundet har gitt NIFU i oppdrag å utarbeide et forslag til og et opplegg for regelmessige spørreundersøkelser blant PhD-utdannede for å kartlegge arbeidsmarkedstilpasning og karrierer. I dette arbeidsnotatet presenteres resultatet av dette arbeidet. Tidligere undersøkelser på feltet gjennomgås, og avveininger i forhold til ulike undersøkelsesopplegg blir diskutert.

detaljer

Tittel Etablering av kandidatundersøkelse blant PhD-utdannede: Opplegg for overvåkning av PhD-kandidatenes arbeidsmarkedstilpasning og karriereutvikling
KategoriRAPPORT
ForfatterSvein Kyvik
ForfatterBo Sarpebakken
ForfatterJannecke Wiers-Jenssen
publikasjonsår2013
issn1894-8200