Yrkesfagelevers ulike tilpasninger til fagopplæring: En undersøkelse av elever i tre yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående skole

NIFU-rapport 2013:16. Dette er andre rapport fra det såkalte Lekkasjeprosjektet. Prosjektets problemstillinger har vært rettet inn mot å forstå hvorfor så mange av elevene som starter i yrkesfag avbryter sin fagutdanning. Prosjektleder har vært Håkon Høst, og forskerne Asgeir Skålholt, Idunn Seland og Hilde Karlsen har bidratt i prosjektet.

detaljer

Tittel Yrkesfagelevers ulike tilpasninger til fagopplæring: En undersøkelse av elever i tre yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående skole
KategoriRAPPORT
ForfatterHåkon Høst
ForfatterIdunn Seland
ForfatterAsgeir Skålholt
publikasjonsår2013
isbn978-82-7218-913-5
issn1892-2597