Utenlandske studenter i Norge

NIFU arbeidsnotat 2013:12. I dette notatet ser vi på utenlandske studenter i Norge; hvor mange de er, hvor de kommer fra og årsaker til at de velger Norge som studieland. Hensikten er å samle en del statistikk og hovedfunn fra tidligere undersøkelser om temaet. Dette utgjør viktig grunnlagsinformasjon for to pågående forskningsprosjekter ved NIFU som berører internasjonalisering og studentmobilitet, men notatet men kan også ha interesse for alle som er opptatt av studentmobilitet og internasjonalisering av høyere utdanning.

detaljer

Tittel Utenlandske studenter i Norge
Kategori KOMPENDIUM
ForfatterJannecke Wiers-Jenssen
publikasjonsår2013
issn1894-8200