Søkning til høyere utdanning: Hovedmønstre 2000-2012

NIFU-rapport 2013:28. Formålet med denne rapporten er å gi en oversikt over utviklingen i søkingen til høyere utdanning etter år 2000. Problemstillinger vi belyser er innenfor hvilke utdanningsområder veksten i søkningen har skjedd, i hvilke befolkningsgrupper (kjønn, alder, bostedsfylke) veksten i søkningen har skjedd, og hvilke årsaker veksten og eventuelt endringer i fordelingen på utdanninger synes å ha; demografiske, arbeidsmarkedsmessige eller andre. Analysene er i hovedsak basert på søkertall fra Samordna Opptak.

detaljer

Tittel Søkning til høyere utdanning: Hovedmønstre 2000-2012
Kategori RAPPORT
ForfatterTerje Næss
publikasjonsår2013
isbn978-82-7218-934-0
issn1892-2597