Utdanningsforskning i Norge 2011: Ressurser og resultater

NIFU-rapport 2013:31. Etter avtale med Kunnskapsdepartementet og Norges forskningsråd har NIFU kartlagt ressurser og resultater innenfor utdanningsforskning. Vi ser på omfanget av ressurser til utdanningsforskning i 2011, sammenlignet med tidligere kartlegginger i 2007 og 2009. Kompetanseheving for utdanningsforskere vil også bli belyst. Rapporten kartlegger på den ene siden resultater av ressursinnsatsen på feltet ved å gjennomgå og kategorisere doktorgradsavhandlinger i perioden 2008-2012. På den andre siden inneholder rapporten en bibliometrisk analyse av publiseringsaktiviteten i 2011 og 2012, både for miljøer med utdanningsforskning i 2011 og for personer som deltok i utdanningsforskning i 2009. Vi har dessuten gjennomført en case-studie hvor vi ser nærmere på publiseringen ved tre utvalgte miljøer.

detaljer

Tittel Utdanningsforskning i Norge 2011: Ressurser og resultater
KategoriRAPPORT
ForfatterHebe Gunnes
ForfatterKristoffer Rørstad
ForfatterDag W. Aksnes
publikasjonsår2013
isbn978-82-7218-937-1
issn1892-2597