Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2011: En analyse basert på FoU-statistisk materiale

NIFU-rapport 2013:24.Denne rapporten gir en beskrivelse av ressursinnsatsen til forskning og utviklingsarbeid (FoU) innenfor medisin og helsefag. Rapporten er basert på eksisterende datamateriale, først og fremst den norske FoU-statistikken. Siste FoU-undersøkelse gjelder året 2011, men rapporten viser også utvikling i FoU-innsatsen over tid. Andre datakilder er trukket inn der det er relevant. Hovedvekten i beskrivelsene ligger på FoU-innsatsen i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren, inkludert helseforetak

detaljer

Tittel Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2011: En analyse basert på FoU-statistisk materiale
KategoriRAPPORT
Hebe Gunnes
Susanne Lehmann Sundnes
Ole Wiig
Marte Blystad
publikasjonsår2013
isbn978-82-7218-926-5
issn1892-2597