Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger: En evaluering

NIFU-rapport 2013:30. Universitetet i Stavanger (UiS) har som mange andre norske læresteder gjort forsøk med ulike styrings- og ledelsesmodeller. I denne rapporten gjøres det en evaluering av funksjonaliteten og effektene av styrene som ble innført ved UiS i 2011.

detaljer

Tittel Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger: En evaluering
KategoriRAPPORT
ForfatterBjørn Stensaker
ForfatterAgnete Vabø
publikasjonsår2013
isbn978-82-7218-936-4
issn1892-2597