Verdiskaping i forskningsbaserte selskaper og lisenser støttet av FORNYprogrammet: Studie av FORNY2020s portefølje av selskaper og lisensavtaler fra perioden 1995–2012 rapportert inn fra samarbeidende kommersialiseringsaktører (KA/TTO) ved norske universiteter, forskningsinstitutter, universitetssykehus og høgskoler

SIB-rapport 2013:2. Etter en åpen anbudskonkurranse utlyst av Norges Forskningsråd fikk Handelshøgskolen i Bodø (HHB) i samarbeid med Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) og Nordlandsforskning (NF) oppdraget med å gjøre en verdiskapingsanalyse av bedrifter og lisenser støttet av FORNY-programmet. Rapporten er skrevet av Einar Rasmussen (HHB), Siri Brorstad Borlaug (NIFU), Oxana Bulanova (NF), Tommy Clausen (HHB) Olav Spilling (NIFU) og Tore Sveen (HHB). NIFU har hatt hovedansvaret for lisensieringene mens HHB og NF har sett på bedriftsporteføljen. Tore Sveen har skrevet bedriftscasene.

detaljer

Tittel Verdiskaping i forskningsbaserte selskaper og lisenser støttet av FORNYprogrammet: Studie av FORNY2020s portefølje av selskaper og lisensavtaler fra perioden 1995–2012 rapportert inn fra samarbeidende kommersialiseringsaktører (KA/TTO) ved norske universiteter, forskningsinstitutter, universitetssykehus og høgskoler
KategoriRAPPORT
ForfatterEinar Rasmussen
ForfatterSiri Brorstad Borlaug
ForfatterOxana Bulanova
ForfatterTommy Høyvarde Clausen
ForfatterOlav R Spilling
ForfatterTore Sveen
publikasjonsår2013
issn1890-3584