Bedriftskultur for læring: En studie av videreutdanning og opplæring i norske små og mellomstore bedrifter

NIFU-rapport 2013:27. Rapporten ser spesifikt på betydningen av etter- og videreutdanning i små og mellomstore bedrifter. Analysen har også et særlig fokus på regionale forhold. Rapporten bygger på et bredt utvalg av internasjonale og nasjonale surveydata. Arbeidet har også trukket veksler på NIFUs analyser av data fra Lærevilkårsmonitoren (LVM). Disse dataene er igjen koblet mot registerdata. Videre er det gjort intervjuer med representanter fra ulike bransjeorganisasjoner og regionale virkemiddelaktører

detaljer

Tittel Bedriftskultur for læring: En studie av videreutdanning og opplæring i norske små og mellomstore bedrifter
KategoriRAPPORT
ForfatterEspen Solberg
ForfatterPål Børing
ForfatterKnut Arild Larsen
ForfatterAudun Gleinsvik
ForfatterDorothy Sutherland Olsen
publikasjonsår2013
isbn978-82-7218-933-3
issn1892-2597