Norskspråklige vitenskapelige tidsskrifter i humaniora og samfunnsvitenskap: Forfatterkrets, formål og mulighet for åpen tilgang

NIFU Arbeidsnotat 2013:14. Formålet denne undersøkelsen av norskspråklige vitenskapelige tidsskrifter er å kartlegge tidsskriftenes formål, innhold og forfatterkrets med tanke på muligheten for å innføre en finansieringsmodell som kan gi tidsskriftene økt samfunnskontakt gjennom åpen tilgang til elektroniske utgaver.

publication details

Tittel Norskspråklige vitenskapelige tidsskrifter i humaniora og samfunnsvitenskap: Forfatterkrets, formål og mulighet for åpen tilgang
Kategori KOMPENDIUM
Gunnar Sivertsen
publikasjonsår2013
issn1894-8200