Nettbasert grunnskolelærerutdanning ved Høgskolen i Telemark: Rapport fra følgeforskning

NIFU-rapport 2013:37. På oppdrag fra Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL) ved Høgskolen i Telemark har NIFU gjennomført et følgeforskningsoppdrag knyttet til innføring av nettbasert grunnskolelærerutdanning for studieprogrammene GLU 1-7 og GLU 5-10 Målet har vært å vurdere hvordan den nettbaserte grunnskolelærerutdanningen fungerer når det gjelder relevans, kvalitet og profesjonsinnretning både faglig og organisatorisk.

detaljer

Tittel Nettbasert grunnskolelærerutdanning ved Høgskolen i Telemark: Rapport fra følgeforskning
KategoriRAPPORT
ForfatterCathrine Edelhard Tømte
ForfatterAsbjørn Kårstein
publikasjonsår2013
isbn978-82-7218-953-1
issn1892-2597