Idealer og paradokser : aspekter ved gjennomføringen av Reform 94

Hvilke prosesser skaper ulikheter i en skolereform hvor nettopp prinsippet om likhet har høy verdi? Dette er et overordnet spørsmål i denne artikkelsamlimgen fra forskere som evaluerer Reform 94. Boken belyser endringer både i struktur oginnhold i videregående opplæring og henvender seg til alle som omfattes av reformen, fra utdanningsdirektører, fylkesskolesjefer og parter i arbeidslivet til foreldre, lærere og elever. Med litteraturliste og oversiktover publikasjoner innen programmet «Evalueringen av Reform 94″. 

detaljer

Tittel Idealer og paradokser : aspekter ved gjennomføringen av Reform 94
KategoriANTOLOGI
RedaktørBerit Lødding
RedaktørKristin Tornes
publikasjonsår1997
isbn82-518-3629-8