Spesialpedagogisk forskning i Norge: Forsknings- og utviklingsarbeid innenfor det spesialpedagogiske fagområdet

NIFU-rapport 2013:38. NIFU har våren 2013 gjennomført en kartlegging av spesialpedagogisk forskning og utviklingsarbeid i Norge på oppdrag fra Norges forskningsrådet. I tillegg til å gjøre bibliometriske analyser, har forskere ved flere relevante utdanningsinstitusjoner og kompetansesentre blitt intervjuet. Formålet med dette arbeidet har i hovedsak vært å gi en situasjonsbeskrivelse av spesialpedagogisk forskning og utviklingsarbeid i Norge. Videre er utviklingen i løpet av de siste 10-15 årene belyst, og status for spesialpedagogisk forskning i Norge i forhold til forskning i Danmark, Sverige og Storbritannia er vurdert.

detaljer

Tittel Spesialpedagogisk forskning i Norge: Forsknings- og utviklingsarbeid innenfor det spesialpedagogiske fagområdet
KategoriRAPPORT
ForfatterSolveig Holen
ForfatterGunnar Sivertsen
ForfatterCay Gjerustad
publikasjonsår2013
isbn978-82-7218-955-5
issn1892-2597